kinh nghiệm du lịch một mình

Những điều cần thiết cho chuyến đi nước ngoài lần đầu tiên

travel_shutterstock_xecu Bạn không nên quên mang bất cứ một giấy tờ nào có liên quan đến việc xuất nhập cảnh. Đối với những tờ khai đúp, bạn phải giữ lại tờ khai phía sau để làm thủ tục xuất cảnh tại các nước. Đối với Việt kiều và người không có quốc tịch Việt Nam Chuẩn more »