du lịch nước ngoài cần lưu ý điều gì

Lưu ý khi du lịch nước ngoài một mình lần đầu tiên nhé!

10-bi-kip-giup-ban-co-nhung-trai-nghiem-dang-nho-khi-du-lich-nuoc-ngoai-ivivu-2 Hành lý mang theo không quá 30kg/hành khách. Nếu quá khối lượng quy định, bạn sẽ phải đóng phí. Ngoài ra không được mang theo những chất dễ cháy nổ, heroin. Bạn đang lên chương trình cho chuyến đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn chỉ đi máy bay có một more »